Stalling van paarden ouder dan 3 jaar

Bij stalling denk je vaak aan pensionstalling. Helaas dat is bij ons niet mogelijk. Wij richten ons op stalling van alle paarden die met de fokkerij, opfok of een van de andere diensten te maken hebben. Denk hierbij aan drachtige merrie's, guste merrie's of paarden die een revalidatietraject door moeten gaan of pensioen paarden.

Opfok jonger dan 3 jaar 

Opfok is een van de mogelijkheden van ons bedrijf en ook een van de grootste doelgroep waar wij zorg voor dragen. Momenteel hebben wij ruimte voor 140 opfokpaarden, voor zowel stalling als volledige weidegang in de zomerperiode.

Opfok van paarden gaat verder dan een veulen in een groep plaatsen. Het is belangrijk dat veulens leren om te gaan met soortgenootjes en leren dat er rangen en standen zijn binnen de groep. Wij zetten de veulens in hanteerbare groepen van 4 tot maximaal 12 paarden per groep, ook tijdens de weideperiode.

Het is voor ons belangrijk dat de paarden tijdens de opfokperiode regelmatig in de hand komen, bijvoorbeeld tijdens het ontwormen, enten of bij de hoefsmid. Maar ook dat u een hanteerbaar paard mee naar huis krijgt na de opfokperiode. Mocht uw veulen dit niet kennen, dan leren wij dat het veulen op een rustige manier.

Het voerbeleid:

Qua ruwvoer voeren wij alleen hooi. De reden dat wij dat doen is dat voordroog en kuil niet optimaal geschikt zijn voor paarden, vanwege een hogere zuurgraad. Hooi geeft een goede basis, niet veel wisselingen in het rantsoen. Een stabiele basis voor het paard wat hij van nature ook gewend is.

Naast hooi krijgen de paarden luzerne & lijnzaadolie. De lijnzaadolie is nodig om de foute fosfor-calcium verhouding te corrigeren die ontstaat bij het voeren van pure luzerne. Deze is uitermate geschikt voor paarden mede door een hoog ewpa- en eiwitgehalte, wat de bouwstenen zijn voor de groei van de jonge paarden.

De paarden krijgen afgestemd brokken. Wij maken hierbij onderscheid in leeftijd en behoefte. 

Verzorging: entingen, ontwormen, hoefsmid en mondzorg

Entingen van jonge paarden. Hiervoor volgen wij het advies van de FEI & KNHS, dit betekend vanaf 2023: veulens vanaf 6 maanden 3x influenza & tetanus daarna om de 6 maanden,  EHV Type 1 & 4 ook wel rhino genoemd. Deze zijn op ons bedrijf ook verplicht. Heeft uw veulen deze enting(en) nog niet gehad? Geen probleem, dan zorgen wij voor de juiste entingen.
Wij enten in de basis niet voor droes en west-nijl virus, dit is een klant keuze en behoort  tot de mogelijkheden.

Ontwormen en mestonderzoek. Zowel bij de jonge paarden als de oudere paarden wordt mestonderzoek gedaan. Al  dan niet steekproefsgewijs per groep. Als u een veulen of paard bij ons op het bedrijf aanbrengt, wordt er eerst mestonderzoek gedaan en ontwormd om wormbesmettingen op het bedrijf te voorkomen.

Hoef verzorging. Bij jonge paarden is het van groot belang om de hoefverzorging goed op orde te hebben en te houden, daarom hebben wij ervoor gekozen dat de smid minimaal iedere 2 weken aanwezig is op het bedrijf, zodat we alert zijn op foutieve standen van de voeten en tijdig kunnen corrigeren en bijhouden.

Mondzorg. Het gebit van een paard wordt nogal eens een keer vergeten. En dit terwijl paardentanden altijd doorgroeien. Naarmate het paard ouder wordt is het belangrijk dat het gebit regelmatig een check krijgt. 


 

.